Wednesday, August 31, 2016

แต่คนไทยไฉนนิ่งไม่ติงกาย มองดูเมืองวอดวายใต้ตีนมาร

สังคมเลวเหลวเน่าเข้าวิกฤติ
เพ่งพินิจติดใจใครทำแย่
เห็นหมู่มารสันดานหมู่อยู่รังแก
ก็พอแลเห็นเหตุว่าเปรตร้าย

แต่หวลนึกตรึกซ้ำใครทำช่วย
เห็นกองซวยย้วยเคลื่อนทั่วเรือนหลาย
แต่คนไทยไฉนนิ่งไม่ติงกาย
มองดูเมืองวอดวายใต้ตีนมาร
Stanford University

No comments:

Post a Comment