ประวัติ ดร. เพียงดิน รักไทย

ดร. เพียงดิน รักไทย เป็นชื่อสำหรับการต่อสู้ทางการเมืองและสังคม เพื่อสร้างประชาธิปไตยและสังคมอารยะบนหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล ของ ดร.​เสน่ห์ ถิ่นแสน ซึ่งอดีตเป็นเด็กบ้านนอก ที่เติบโตในท้องทุ่งในป่าเขา ของจังหวัดเชียงราย (เดิม)

ดูประวัติโดยด้านการศึกษาและวิชาชีพของดร. เพียงดิน รักไทย ได้ที่ http://www.thinsan.org/search/label/About

 เกร็ดชีวิตและเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ของดร. เพียงดิน รักไทย จะมีทีมงานมาอัพเดตเพจนี้ภายหลัง

No comments:

Post a Comment